Coaching

Als ervaren, deskundig en onafhankelijk professional bied ik een klankbord, expertise en structuur. Ik kan je helpen weloverwogen keuzes te maken. Door nieuwe inzichten te verkrijgen, kun je jouw leven blijvend veranderen, je kwaliteiten effectiever inzetten, belemmerende patronen/factoren doorbreken en je grenzen herijken.

Open, onbevooroordeeld, authentiek en betrokken kom ik naast je staan gedurende een vooraf bepaalde periode waarbij ik vooral als vertaler en liefdevol confronteerder zal spiegelen. Ik zie jou zoals de ander je ziet en zoals je werkelijk bent.

Mijn insteek is om je te laten schitteren in jouw eigen unieke kracht omdat ik denk dat jij daar zelf gelukkig van wordt en daarbij onwillekeurig ook anderen motiveert hetzelfde te doen. Zo dragen we indirect bij aan een gelukkiger wereld!
Ervaring leert dat iedereen die zo gecoacht wordt, in relatief korte tijd een enorme ontwikkeling doormaakt, waarvan de effecten op de lange termijn nog steeds merkbaar zijn en blijven. 


 


Wat ik jou bieden kan

Waardering van eigen waarden en normen als uitgangspunt. Als vanzelf geef je deze kwaliteiten af aan je omgeving maar besef je gaandeweg ook hoe elementair deze waardes voor jezelf zijn!

Overtuiging. Stevig in het leven staan. Raak overtuigd van het meest pure van jezelf. Leren schroom te overwinnen en te laten zien waar je goed in bent. Ervaren wie je waarlijk bent! Je doet jezelf tekort als je niet waarachtig bent naar jezelf toe.

Interactie. Hoe kom je over, hoe ver reikt je inlevingsvermogen, kun je aanvaarden dat de ander anders denkt, andere waarheden hanteert? Kun je de ander zien zonder het contact met jezelf te verliezen? (een betere verbinding met jezelf zorgt automatisch voor een betere connectie met de buitenwereld!)

Revitaliseren. Durf je te corrigeren, ingesleten patronen te herstellen, te heroriënteren, je kompas te herijken en een nieuwe richting te kiezen waarbij je wellicht fouten maakt in plaats van stil te blijven staan? Ik wil naar binnen kijken om vanuit daar te onderzoeken wat gezonder voor jou zou zijn zodat dit zich uiteindelijk kan gaan vertalen naar je buitenkant.

Evenwicht. Kun je dualiteit omarmen? Inspanning en ontspanning zijn beiden onmisbaar voor een evenwichtig bestaan. Werk en privé zouden niet in strijd met elkaar moeten zijn maar zouden elkaar moeten verrijken en versterken.

Relativeren. Met een helder bewustzijn lichter door het leven gaan. Begrip, inzicht, aanvaarding en ontwikkeling zijn belangrijk, maar relativeringsvermogen en humor zijn hierbij onmisbaar. Af en toe lachen om en met jezelf is heel gezond en bevrijdend! 

Uitspraken van personen die een coachtraject volgden bij mij:

 "..mede door jou kan ik nu een verbinding aangaan in vrijheid, dit geeft me een warm gevoel"

 "luggage for life.."

"..doordat jij me bevestigt in gevoelens en onzekerheden weghaalt, kan ik me focussen op mijn innerlijke proces en deze te realiseren groei doormaken. je wilt niet weten hoe dankbaar ik je daarvoor ben."

"..ik voel echt rust en geluk nu.."

"..het voelt goed me voor jou of eigenlijk mezelf te hebben opengesteld!"
"...ik ervaar dat er echt iets gebeurd is en dat er inzicht en ordening gekomen is. Het vage gevoel waarmee ik door het leven ging is verdwenen." 
"..het geeft me overall het gevoel een stuk dichter bij mezelf te zijn en gaat er in ieder geval voor zorgen dat ik met een mildere blik naar mezelf ga kijken."